Nói Với Người CS: Vẫn trò lừa bịp: Xin ý kiến nhân dân!

Thứ ba, bài viết, do vô tình hoặc hữu ý, đã cho thấy ngay trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu, bao hàm cả lực lượng an ninh, bộ đội, đã xuất hiện nhiều khát khao, mong muốn chuyển đổi chế độ. Tác giả của bài viết dường như đã đưa ra một lời kêu gọi khá khéo léo tới độc giả:

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tương lai bất ổn của CS Tàu

Trong nội địa, nhân dân Trung Cộng cũng âm thầm bất mãn và chán ngán chế độ, lo hãi cho tương lai của bản thân và con cháu. Theo một thăm dò của tờ báo Le Monde uy tín tại Pháp, người ta dự tính có một nửa số thanh niên tại Trung Cộng sinh sau năm 2000 cảm thấy rất bất an về tương lai nếu chế độ chính trị vẫn duy trì như hiện nay.

... đọc tiếp