Nói Với Người CS: Hội Nghị Thành Đô, Hồi Ký Trần Quang Cơ

Bầu đoàn gồm 7 người này đã có mặt tại Thành Đô đúng vào ngày “quốc khánh” – mồng 02 tháng 09. Thưa quí vị, quí bạn, chữ “quốc khánh” ở đây chúng ta phải hình dung là nằm trong hai dấu ngoặc kép vì đây chỉ là ngày lễ vui mừng của bọn cầm quyền chóp bu cộng sản mà thôi.

... đọc tiếp