Nói Với Người Cộng Sản: Covid-19 tại Việt Nam

Nhưng cũng từ năm 1954, sau Đại hội 20 của đảng cộng sản Liên Xô, quan hệ giữa Bắc Kinh và Mát-Cơ-Va ngày càng trở nên cạnh tranh, xung đột do tham vọng của Mao ngày càng lớn, muốn tách khỏi ảnh hưởng của Mát-Cơ-Va để trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào cộng sản quốc tế.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kì và Việt Nam.

Phải mất nhiều năm nữa, sau khi toàn hệ thống cộng sản-xã hội chủ nghĩa trên thế giới sụp đổ, Nga-Xô bị giải thể và đặc biệt nền kinh tế Việt Nam bị suy sụp sắp tới mức cạn kiệt, chết đói, bọn độc tài chóp bu Việt Nam mới tìm được cách để Hoa Kì đồng ý bỏ cấm vận, mở đường cho thiết lập quan hệ.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Dân Sự Hóa Quân Đội

Thưa anh chị em và quí vị, đây chỉ là một giả thuyết có phần xa với thực tế hiện nay nhưng đã cho chúng ta thấy ngay lợi ích vô cùng lớn đối với nhân dân và xã hội khi quân đội chúng ta được phi chính trị hóa, được dân sự hóa, không còn chịu sự kiểm soát, điều khiển của đảng Hồ-Tàu.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Thực Chất Chính Sách Xuất Cảnh Của CSVN

Như anh chị em và quí vị đều biết, gia đình con cái của bọn lãnh đạo hiện nay đều đi du lịch nước ngoài sang Tây Âu, Bắc Mĩ thường xuyên để du hí, sắm sửa đồ đạc, chữa bệnh, du học và tìm hiểu các cách thức cho những phương án định cư, chạy trốn khỏi Việt Nam.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Đội Kỵ Binh: Dấu hiệu suy tàn của chế độ

Nhưng những hình ảnh về “đội kị binh trò hề” đã giúp chúng ta thấy rõ hơn sự hỏng hóc, suy đồi, mục ruỗng âm thầm của một chế độ không thể sửa chữa. “Đội kị binh trò hề” chỉ là một biểu hiện tất yếu của sự mục ruỗng có tính bản chất của chế độ Hồ-Tàu.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Sau Hội Nghị Thành Đô

Từ năm 1990, sau Hội nghị Thành Đô, Trung Cộng và đảng Hồ-Tàu đã thường xuyên đưa các đoàn sĩ quan an ninh, công an, quân đội Việt Nam sang thăm viếng Trung Cộng ở các khu vực kinh tế, phát triển sầm uất nhất nhằm khôn khéo chứng tỏ cho anh chị em chúng ta thấy sức mạnh, sự phát triển của Trung Cộng đã đạt ở tầm mức đại cường thế giới. . .

... đọc tiếp