Người Dân Tự Quyết: NHỜ ƠN ĐẢNG MÀ GIUN SÁN LÊN NGÔI

“Thuốc chữa bệnh tham nhũng tốt nhất là giải tán đảng cộng sản, trao quyền về tay nhân dân để thiết lập thể chế dân chủ, tam quyền phân lập. CSVN hãy nhớ Đông Âu và Liên sô sụp đổ là do sự thối nát của chính chế độ gây ra và người quét dọn nó cũng chính là nhân dân.”

... đọc tiếp

Người Dân Tự Quyết: CSVN đang ảo tưởng niềm tin của nhân dân

Người dân vẫn biết từ lâu đảng csVN đã ngồi xổm lên Hiến Pháp và Luật pháp do chính họ đặt ra. Nhưng việc môt Trưởng ban tuyên giáo đảng công khai tuyên bố đảng có quyền đứng trên luật pháp, thì rõ ràng đất nước này đang ở trong tình trạng vô pháp, vô minh và được cai trị bởi một băng đảng tội phạm có tên Cộng sản.”

... đọc tiếp