Người Dân Tự Quyết: NGÀY 14-3 TỘI ÁC CSVN CẦN PHẢI ĐƯỢC NHẮC LẠI!

“Người dân Việt Nam và nhất là ngưdân chúng ta cần phải nắm vững sự thật này để không còn bị người cộng sản tuyên truyền lừa bịp về chủ quyền biển đảo và nghe lời xúi giục của kẻ cầm quyền để ngư dân “tay không bắt giặc” ngoài biển Đông, trong lúc đó thì những kẻ lãnh đạo ở trong bờ “nằm mát ăn bát vàng” và vui chơi hưởng lạc.”

... đọc tiếp