Người Dân Tự Quyết: CSVN Không Chống Giặc Chỉ Chống Tham Nhũng

“Trong lúc chủ quyền biển đảo của quốc gia bị Tàu cộng đe dọa xâm chiếm ngoài Trường Sa, thì đầu đảng Nguyễn Phú Trọng kiêm chức chủ tịch nước vẫn bình chân như vại, không hề dám lên tiếng trước quốc dân đồng bào về sự ngang ngược của Tàu cộng. Bởi vì sao, bởi vì ông ta và cả Bộ chính trị csVN đều là Hán gian, là những kẻ phản quốc nối giáo cho giặc từ lâu. Cái ghế quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đang ngồi cũng không do tài năng hay do dân bầu mà có, nhưng nó được đặt hàng từ Bắc Kinh. “

... đọc tiếp