Đất Nước Đứng Lên: Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc

“Khi Công an là “thanh gươm” chém dân và “lá chắn” ngăn chận lòng yêu nước, khi “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, là một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam” thì rõ ràng tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em đã biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất cho quan thầy Bắc Kinh. “

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Nước yếu thì giặc đến nhà

“Chế độ nào chiêu mộ được hiền tài thì chế độ đó thịnh trị. Nước có thịnh trị thì không có giặc ngoại xâm. Đấy là điều tất yếu mà lịch sử đã chứng minh. Một chế độ mà trọng dụng những kẻ tham lam, chỉ biết vun vén cho gia tộc, đầy đoạ giết hại hiền sỹ, thích nghe lời khen nịnh, thì chế độ đó nhất định sẽ bị diệt vong.”

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Người Việt Nam phải chọn con đường nào để đi cho tương lai dân tộc

“Toàn dân Việt còn chần chờ gì nữa, mà không nắm tay nhau, cùng vùng lên, làm một cuộc cách mạng dân chủ, đòi quyền được làm người tự do, đòi quyền được tự quyết cho nền độc lập của tổ quốc, đánh đuổi bọn xâm lược Tàu Cộng, tiêu diệt kẻ nội thù VC,…”

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Ổn định: Tung hứng để qua mặt nhân dân

ĐCSVN đang tính bài toán qua mặt nhân dân để ngắt 1/4 GDP đất nước giao cho Trung Quốc xây nên những sản phẩm kém chất lượng, thiếu an toàn. Tai nạn thì dân lãnh, nợ công dân gánh còn nhà thầu Trung Quốc và quan chức CS chia nhau khoản lại quả khổng lồ từ 58,7 tỷ đô để xây sống phè phỡn.

... đọc tiếp