Đất Nước Đứng Lên: Tổng thống Ronald Reagan, người thấy trước chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ

“Chế độ CS dù ba đầu sáu tay trăm con mắt cũng không thể chống cự hay ngăn cản được đội quân phản kháng vô hình, vô dạng kia. Những nỗ lực của họ không được thấy và có khi không được ghi nhận nhưng chính những mạch nước chảy ngầm đó đã xoi mòn chế độ.”

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Cơ chế nào loại bỏ tính công bằng của pháp luật.

“Điều làm cho những người dân rất phẫn nộ trong thời gian gần đây là tình trạng tội phạm Trung Quốc được đặt cách không chịu tội hình sự khi phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Đây rõ ràng là một dạng của sự can thiệp vào luật pháp từ người đứng trên pháp luật.”

... đọc tiếp