Bình Luận: DIỄN BIẾN MỚI TRÊN CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung hải về ngồi sát bên mình để làm gì? Ở đây có 3 khả năng xảy ra: Thứ nhất, ông Trọng kéo Hoàng Trung Hải về là để chuyển giao quyền lực cho đại hội 13; thứ nhì, là kéo Hoàng Trung Hải về để ông này đạo diễn việc sắp xếp nhân sự cho đại hội 13; và thứ 3 là kéo Hoàng Trung Hải về ngồi chơi xơi nước . . .

... đọc tiếp

Bình Luận: Lửa cháy thành Đại La

Theo một tài liệu được nhà báo Lê Anh Hùng tin rằng có sức thuyết phục mà ông Nguyễn Bình Giang, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng ba khóa VI–VII–VIII, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương đã công bố, thì thân phụ của ông Hải tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì thế, , , ,

... đọc tiếp