BÀN NGANG TÁN DỌC: Lại nói chuyện nhạc vàng “độc hại” trước 1975!

“tuy chỉ có 20 năm ngắn ngủi vừa chiến đấu chống cộng vừa xây dựng, nhưng phải nhìn nhận rằng được sống trong bầu không khí tự do cởi mở, nên giới văn nghệ sĩ Miền Nam đã có sức sáng tác rất phong phú, rất đa dạng, từ văn chương thơ phú đến âm nhạc, hội họa, điện ảnh, kịch nghệ”

... đọc tiếp