Nói Với Người CS: Dân Sự Hóa Quân Đội

Thưa anh chị em và quí vị, đây chỉ là một giả thuyết có phần xa với thực tế hiện nay nhưng đã cho chúng ta thấy ngay lợi ích vô cùng lớn đối với nhân dân và xã hội khi quân đội chúng ta được phi chính trị hóa, được dân sự hóa, không còn chịu sự kiểm soát, điều khiển của đảng Hồ-Tàu.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Thực Chất Chính Sách Xuất Cảnh Của CSVN

Như anh chị em và quí vị đều biết, gia đình con cái của bọn lãnh đạo hiện nay đều đi du lịch nước ngoài sang Tây Âu, Bắc Mĩ thường xuyên để du hí, sắm sửa đồ đạc, chữa bệnh, du học và tìm hiểu các cách thức cho những phương án định cư, chạy trốn khỏi Việt Nam.

... đọc tiếp