ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: Nhà tù không là nơi hủy diệt nhân tính

“Khi bạn đọc được những dòng chữ này. Ở Việt Nam, vẫn còn ai đó đang tuyệt thực. Vẫn có ai đó đang bị chà đạp tinh thần hay thân thể trong các trại giam. Và ở đâu đó, vẫn còn những con người Việt Nam luôn muốn sống với luật pháp, với tư duy văn minh và đòi một làn gió cho mình, bất chấp nhà cầm quyền có thể chối bỏ hay che lấp những số phận đó.”

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Lẽ nào lại như thế

“Chả lẽ, những Trương Minh Đức, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyển và bao nhiêu con người đang phải chống chọi với những cuộc chiến không cân sức trong nhà tù cộng sản- một trong những chế độ lao tù khắc nghiệt bậc nhất thế giới- lại không đáng để chúng ta quan tâm, suy ngẫm hay sao?”

... đọc tiếp

BÌNH LUẬN: Tại sao những nhà cầm quyền độc tài toàn trị cũng như độc tài Cộng Sản chưa sụp đổ hết?

“Chính vì hành động và lời nói không đi đôi với nhau, nên mới  có  cái quốc gia “Khúc Ruột Ngàn Dặm” tiếp tục viện trợ hàng nhiều tỉ Mỹ Kim mỗi năm, để nuôi chế độ độc tài Việt Cộng “ hèn với giặc ác với dân”,  tiếp tục sống còn đến hôm nay, để chúng tiếp tục đàn áp nhân dân, đưa toàn dân đến vòng nô lệ Tàu mỗi ngày một rõ nét.”

... đọc tiếp