Bản Tin Nhân Quyền – Thứ Ba 02.08.2016


Kính thưa quý thính giả, trong phần hội luận hàng tháng chuyên mục về Nhân quyền giữa đài Đáp Lời Sông Núi và Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Minh Nguyệt đã gặp gỡ anh Tuấn Nguyễn, thành viên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, trụ sở tại California, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin kính chào anh Tuấn Nguyễn.

You May Also Like

Leave a Reply