Quan điểm

 • QUAN ĐIỂM: Phân Biệt Đối Xử Việc Bảo Vệ Sức Khỏe Ở Nước Ta

  “Hãy nhìn vào thật trên đây, để những ai còn mơ hồ về một Chủ Nghĩa Xã Hội tương lai cho VN như lời hứa của đảng CSVN,  xin hãy bình tâm xét lại.”

 • QUAN ĐIỂM: Tệ Nạn Ấu Dâm Hoặc Dâm Ô Với Trẻ Em Và Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

  “Đảng như một định chế và quái vật tối cao lãnh đạo tất cả. Công lý không hề hiện hữu. Chỉ có sự trường tồn và vinh quang của đảng là tối cao. Cá nhân người dân hay cán bộ, dù cao cấp bao nhiêu cũng chỉ là những con vật tế thần cho con quái vật hung hãn đó. “

 • QUAN ĐIỂM: Văn Hóa Côn Đồ

  “Đảng CSVN không những không tìm cách cải sửa, chữa trị tệ nạn côn đồ, mà ngược lại còn tận dụng thứ văn hóa này làm phương tiện củng cố guồng máy cai trị độc tôn. Điển hình là các vụ dân phòng và côn đồ chận đánh những người biểu tình chống Trung Cộng, hoặc ném chất bẩn, gạch đá vào nhà các cựu tù nhân chính trị.”

 • QUAN ĐIỂM: Vết Thương Dân Tộc Vẫn Chưa Lành

  “đảng CSVN phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp để người dân được tự do chọn lựa thành phần lãnh đạo đất nước, thay vì phải cúi đầu tuân phục một tập đoàn vốn “hèn với giặc, ác với dân”.”

 • QUAN ĐIỂM: CSVN Tiếp Tục Xảo Trá

  “Qua sự việc di dời lư hương dưới tượng Đức thánh Trần và cho gái nhảy múa trước tượng đài vua Lý Thái Tổ cho thấy, càng ngày CSVN càng hèn hạ, muốn làm vừa lòng quan thầy Tàu cộng. Đây là vết nhơ khó rửa và là nỗi nhục nhã nhất của đảng cộng sản trong lịch sử nước Việt.”

 • QUAN ĐIỂM: Mặt Trận Nhân Quyền Ở Việt Nam!

  “Do đó, nếu chúng ta muốn có các quyền căn bản của một con người như đã minh định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các Công Ước Quốc Tế , thì phải nỗ lực tranh đấu dành lấy quyền ấy cho mình.”

 • QUAN ĐIỂM: Thực Chất Của Cái Gọi Là “Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế”

  “Trong tâm thức của họ, không hề có khái niệm thương thuyết, hầu đi đến một thỏa hiệp chung sống hòa bình.Đối với người CS, khi họ thắng thế thì sẽ thừa thắng xông lên, tận diệt đối thủ và xây dựng bá quyền tuyệt đối.”

 • QUAN ĐIỂM: Thực Chất Của Cái Gọi Là “Trung Tâm Hòa Giải Xung Đột Quốc Tế”

  “Nhìn rõ như vậy để thấy rằng, Hội nghị thương đỉnh Mỹ-Bắc Hàn tại Hà Nội, nếu đối với đảng CSVN là một cơ hội phô trương, reo hò thắng lợi, thì trái lại, đối với đại khối dân tộc, Hội nghị này là một nỗi buồn, nếu không muốn nói đầy là một điểm đen trong giòng sử Việt, một nỗi nhục của cả dân tộc!”

 • QUAN ĐIỂM: Lịch Sử Không Thể Chỉ Là Một Nửa Sự Thật

  “Lịch sử dân tộc sẽ ghi chép những tội ác và âm mưu phản quốc của csVN đã thực hiện. CSVN cần phải nhớ rằng dân tộc Việt đã có truyền thống hàng ngàn năm chống giặc Tàu thì có xá gì những tên công sản theo đóm ăn tàn nhận giặc là cha. “

 • QUAN ĐIỂM: “Hiệp Định Thương Mại Tự Do Âu Châu – Việt Nam”

  “Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo CS đã “ngậm cay nuốt đắng” khi thất bại nặng nề trong chiến thuật hoãn binh, câu giờ, chỉ hứa mà không làm đã không gạt được Hội đồng Âu châu theo chiến thuật ma mãnh mà họ đã qua mặt được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để được tham gia vào tổ chức này vào năm 2007.”