Nói Với Người Cộng Sản

Tủ Sách Lực Lượng Cứu Quốc

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh- Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Đó là những công an, sĩ quan quân đội đã từng theo đảng Hồ-Tàu như cụ cố Trung tướng quân đội Trần Độ, cụ cố Đại tá công an Lê Hồng Hà, cụ Đại tá quân đội Phạm Quế Dương, chị cựu Đại úy an ninh Tạ Phong Tần hay anh cựu trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh-Ba Sàm, vân, vân.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Giống như trước đây, Hồ đã từng buột miệng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê.”; gần đây Trọng cũng buột miệng phát biểu rằng: “Đến hết thế kỉ này không biết đã có Xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Tuy nhiên, trái với suy nghĩ thông thường và khác với những kẻ lãnh đạo độc tài như Tập Cận Bình, Kim-Jong-un hay Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kì không có quyền lực vô độ, ông không thể tự mình quyết định nhiều vấn đề, cả đối nội lẫn đối ngoại.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Thứ hai, lợi dụng Hà Nội là nơi đón tiếp cho cuộc mặc cả quốc tế căng thẳng Hoa Kì-Bắc Hàn, bọn chóp bu độc tài sẽ có thêm một công cụ để lừa mị, ru ngủ dân chúng với cái gọi là ‘thành công về mặt ngoại giao’ hoặc ‘gia tăng hình ảnh, niềm tin của quốc tế đối với đất nước’.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Tuy nhiên, có một vấn đề khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó hiểu là tại sao bọn chóp bu lại có những quyết định, hành xử hết sức thô bỉ, trắng trợn, xúc phạm tới toàn bộ tinh thần dân tộc và lịch sử hào hùng chống ngoại xâm phương Bắc của nhân dân ta như việc cẩu lư hương của Đức Thánh Trần giữa ban ngày.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Nhưng có một sự ô nhiễm khác ít người để ý nhưng đây có thể là loại ô nhiễm nguy hiểm hơn, đó là sự ô nhiễm, suy đồi về tinh thần liên quan tới các hoạt động cúng lễ, tín ngưỡng.