Nói Với Người Cộng Sản

Tủ Sách Lực Lượng Cứu Quốc

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Nhưng có một sự ô nhiễm khác ít người để ý nhưng đây có thể là loại ô nhiễm nguy hiểm hơn, đó là sự ô nhiễm, suy đồi về tinh thần liên quan tới các hoạt động cúng lễ, tín ngưỡng.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Ít nhất từ 12 năm qua, kể từ năm 2007, toàn thể nhân dân Việt Nam đã biết rõ Trung Cộng là kẻ tấn chiếm Hoàng Sa trong sự im lặng, đồng lõa của đảng Hồ-Tàu.

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế … đọc tiếp

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Ngoài ra, căn cứ vào các cuộc nghiên cứu thực địa của chúng tôi trong nhiều năm qua tại nhiều cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Cộng, sự nhu nhược, phản quốc của chính quyền cộng sản Việt Nam còn tồi tệ hơn nhiều.

 • Nói Với Người CS: Bộ Chính Trị CSVN?

  Tuy nhiên, qua các phát biểu, Trọng cũng đã để lộ ra sự lo lắng, sợ hãi về những nguy cơ biến chuyển khó lường trong thời gian tới. Trong hội nghị tiểu ban cho đại hội đảng 13, Trọng đã nhấn mạnh rằng:

 • Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

  Chính trên mặt trận thông tin, giáo dục, khai mở dân trí, nhân dân ta đang ngày càng thắng lợi, giành được nhiều thành quả rất căn bản khiến cho bộ máy tuyên truyền một chiều, ngu dân, nhồi sọ của đảng Hồ-Tàu ngày càng tỏ ra lúng túng, thụ động, bế tắc.

 • Nói với người cộng sản: Chúc Mừng Năm Mới

  Năm 2018 cũng là năm các phong trào xã hội có sự phát triển lan tỏa rộng khắp trên cả nước theo chiều hướng khẳng định quyền tự quyết của nhân dân trước các chính sách phản động của chính quyền cộng sản.

 • Nói Với Người CS: Mùa Giáng Sinh năm 2018

  Tuy nhiên, trên thực tế bọn chóp bu đầu sỏ hiện nay trong đảng Hồ-Tàu vẫn cho thực hiện các hành động đi ngược lại với những lời chúc tụng tử tế. Chúng tiếp tục chính sách bóp nghẹt tôn giáo và dùng đủ mọi cách để khống chế, trấn áp các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo – một nhánh của Ki-Tô giáo.

 • Nói Với Người CS: Đại Hội XIII của đảng CSVN!

  “Đảng bộ công an cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Mọi đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng…”