Ngô Minh Hằng – Lời Tự Thú

Điều mỉa mai là đàng sau bộ mặt xảo trá của Hà Nội, chủ trương ngụy tạo lịch sử, bóp méo sự thật, thì các tên lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã hớ hênh, để lộ dã tâm bán nước cầu vinh, chủ truơng áp đặt tư tưởng phản tiến hóa lên đầu dân Việt, và duy trì độc tôn lãnh đạo, bóp chết dân chủ tự do và nhân quyền…

... đọc tiếp