100 năm Phong trào Cộng Sản – 100 năm thảm họa của nhân loại

Loại hạt mầm độc địa CS gây ra cho VN, do Hồ Chí Minh đem về gieo trồng ở nước ta, rõ ràng đã đưa đất nước này đến bờ vực thẳm. Những ai còn quan tâm đến tương lai dân tộc, không thể ngồi yên để mặc cho những kẻ nhân danh nhà nước tiếp túc phá hoại giang sơn này.

... đọc tiếp