QUAN ĐIỂM: Hongkong Phản Đối Luật Rừng Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

Tình trạng tại Hồng Kong gây chấn động trên toàn thế giới. Người đàn ông rớt từ cao ốc xuống là một trong hằng triệu người tham gia cuộc biểu tình các weekend từ ngày 9 tháng 6 và 15 tháng 6 chống lại Dự Luật Dẫn Độ do bà Carrie Lâm là Trưởng nhiệm “Vùng Hành Chánh Đặc Biệt” Hồng Kong đề xướng.

... đọc tiếp

QUAN ĐIỂM: Vành Đai Và Con Đường – Mối Nguy Cho Việt Nam

“Vành Đai và Con Đường sẽ là sợi dây thòng lòng thứ hai tròng vào cổ dân tộc ta, đây là mối nguy tiềm tàng, có thể dẫn tới mất nước vào tay kẻ thù Phương Bắc, nếu không có những quyết sách thoát Trung  hữu hiệu, bi kịch này sẽ sớm xảy ra cho đất nước và dân tộc ta không còn xa nữa”

... đọc tiếp

QUAN ĐIỂM: Sự Phá Sản Của Nền Giáo Dục Việt Nam

“Mục đích của nền giáo dục này không phải là phục vụ quốc gia, dân tộc và con người mà là phục vụ giai cấp, phục vụ đảng, mà thực chất chính là phục vụ tập đoàn cầm quyền để duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn, làm chủ nhân ông đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn!”

... đọc tiếp

QUAN ĐIỂM: Algérie Trang Sử Mới

“Biến cố chính trị tại Algérie cho thấy, việc trả lại quyền tự do căn bản cho người dân là điều bắt buộc phải làm chứ không phải để người dân đòi hỏi, vì quyền này không phải dành riêng cho tập đoàn lãnh đạo và phải được pháp luật bảo vệ chứ không phải dùng luật để bảo vệ cho chính bản thân và gia đình họ.”

... đọc tiếp

QUAN ĐIỂM: Tệ Nạn Ấu Dâm Hoặc Dâm Ô Với Trẻ Em Và Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

“Đảng như một định chế và quái vật tối cao lãnh đạo tất cả. Công lý không hề hiện hữu. Chỉ có sự trường tồn và vinh quang của đảng là tối cao. Cá nhân người dân hay cán bộ, dù cao cấp bao nhiêu cũng chỉ là những con vật tế thần cho con quái vật hung hãn đó. “

... đọc tiếp