Quan Điểm: Cái Gọi Là Quyền Tự Do Ngôn Luận Ở Việt Nam

“Tình trạng tồi tệ này là hậu quả tất yếu của một thể chế độc tài toàn trị, trong đó tập đoàn cầm quyền luôn dùng thủ đoạn phỉnh gạt, ngăn chận thông tin, che dấu sự thật để bảo vệ, củng cố ngôi vị lãnh đạo độc tôn. Trong bối cảnh đó, mọi thông tin đều bị bóp nghẹt và quyền tự do ngôn luận bị triệt tiêu.”

... đọc tiếp

Quan Điểm: Cần Làm Thất Bại Những Âm Mưu Bán Nước Của CSVN

“…Ảnh hưởng của Bắc Kinh bao trùm lên mọi quyết định của cộng sản Hà Nội đã phơi bày quá rõ ràng khiến cho csVN không còn gì để biện minh. Qua dự án đường cao tốc Bắc – Nam này, lại một lần nữa người dân Việt Nam nhận ra bộ mặt bán nước cầu vinh của csVN,…”

... đọc tiếp