QUAN ĐIỂM: HIỂU ĐÚNG ĐỂ THỐNG NHẤT NHẬN THỨC LÀ CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG SẼ CHẲNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG!

“Chính vì đảng CS đứng trên và đứng ngoài luật pháp, vừa đá bóng, vừa thổi còi, cho nên tệ trạng tham nhũng tại Việt Nam mặc dù đã được đảng xem như một “quốc nạn” từ gần 30 năm nay, thế nhưng chẳng những nó không bị ngăn chận, tân diệt, mà trái lại ngày càng ăn xâu, lan rông”

... đọc tiếp

QUAN ĐIỂM: Hongkong Kiên Cường

“Người dân Hồng Kông đã thấy rõ, một nền dân chủ chân chính là khi thể chế chính trị tôn trọng quyền công dân, quyền biểu quyết của người dân. Họ thừa biết, việc đàn áp tôn giáo, bức hại dân chủ, triệt tiêu văn hóa, thủ tiêu tự do, chiếm đất đai và biển đảo là sách lược của Trung Cộng từ bao lâu nay.”

... đọc tiếp