Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Đó là những công an, sĩ quan quân đội đã từng theo đảng Hồ-Tàu như cụ cố Trung tướng quân đội Trần Độ, cụ cố Đại tá công an Lê Hồng Hà, cụ Đại tá quân đội Phạm Quế Dương, chị cựu Đại úy an ninh Tạ Phong Tần hay anh cựu trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh-Ba Sàm, vân, vân.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Thứ hai, lợi dụng Hà Nội là nơi đón tiếp cho cuộc mặc cả quốc tế căng thẳng Hoa Kì-Bắc Hàn, bọn chóp bu độc tài sẽ có thêm một công cụ để lừa mị, ru ngủ dân chúng với cái gọi là ‘thành công về mặt ngoại giao’ hoặc ‘gia tăng hình ảnh, niềm tin của quốc tế đối với đất nước’.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Tuy nhiên, có một vấn đề khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó hiểu là tại sao bọn chóp bu lại có những quyết định, hành xử hết sức thô bỉ, trắng trợn, xúc phạm tới toàn bộ tinh thần dân tộc và lịch sử hào hùng chống ngoại xâm phương Bắc của nhân dân ta như việc cẩu lư hương của Đức Thánh Trần giữa ban ngày.

... đọc tiếp