Nói Với Người CS: Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ?

Tuy nhiên, thưa anh chị em và quí vị, chúng ta không nên nhầm lẫn, ngộ nhận rằng bọn chóp bu hiện nay muốn chống Tàu Cộng nên tìm đường gần Mĩ; hoặc ngộ nhận cho rằng sự gần gũi với Mĩ hơn sẽ đưa tới hệ quả bọn chóp bu sẽ mạnh mẽ, dứt khoát hơn trong việc chống Tàu.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tiến Văn – Tâm Anh

“Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được…

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tiến Văn – Tâm Anh

…Bởi Lí Quang Diệu là một chính trị gia rất cảnh giác với cộng sản và là một người có tư tưởng tuyệt đối thân phương Tây. Lí Quang Diệu đã từng phát biểu thẳng thắn: “Chỉ có kẻ ngu mới đi chống Mĩ”. Nhận định cụ thể này của Lí Quang Diệu cần phải được hiểu đúng rằng: “Chỉ có kẻ ngu mới đi chống phương Tây.”

... đọc tiếp