Nói Với Người CS, 06.08.2017

Nhưng sự cáo buộc những công dân yêu nước này đã có “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là một cáo buộc xảo trá, bởi hiện nay ở Việt Nam không hề có một chính quyền, một cơ quan công quyền nào là của nhân dân. Toàn hệ thống chính trị, các cơ quan công quyền…

... đọc tiếp