Nói Với Người CS, 19.11.2017

Nguyễn Phú Trọng, từ khi trở thành Tổng bí thư, liên tục tạo điều kiện cho Bắc Kinh xâm lấn, kiểm soát Việt Nam. Từ vụ Formosa tại Hà Tĩnh, cho tới vụ khoan dầu Repsol tại Biển Đông, Nguyễn Phú Trọng đều tuân theo ý muốn của Bắc Kinh, bất chấp môi trường sống và chủ quyền đất nước bị xâm hại.

... đọc tiếp