Nói Với Người CS: Tiến Văn – Khánh Ngọc

Trong thời kì phải dùng máu thịt của nhân dân để xâm chiếm miền Nam, quyết tâm độc tôn quyền lực trên cả hai miền Nam-Bắc, bọn chóp bu cộng sản hiểu rằng không thể huy động được người dân ra chiến trường một khi người dân nhìn thấy rõ bọn chúng hàng ngày hưởng một cuộc sống khác biệt, xa hoa gấp vạn lần nhân dân. Vì vậy

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Vậy, một câu hỏi được đặt ra, tại sao đã có một hiện tượng phổ quát, một phong trào có hệ thống chiếm dụng, đục khoét, cướp bóc công thổ, tư thổ, bất động sản công, tư trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Hồ-Tàu từ bao lâu nay, nhưng Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng Hồ-Tàu bây giờ chỉ đụng đến quân chủng hải quân với cùng một nguyên nhân?

... đọc tiếp