Nói Với Người CS, 07.1.2018

Chúng ta nhìn sơ lại lịch sử cầm quyền của đảng cộng sản Hồ-Tàu, chúng ta sẽ thấy đó không chỉ là sự thất bại mà đó còn là một thủ đoạn mị dân, lừa dối, phỉnh phờ dân ta nhằm tạo điều kiện cho chúng tiếp tục cầm quyền độc tôn, tiếp tục dễ dàng vơ vét, đào khoét công thổ, công sản và tài nguyên đất nước cho bản thân chúng và gia đình của chúng.

... đọc tiếp

Nói Với Người CS, 31.12.2017

Những ngày tháng của năm 2017 sắp qua đã một lần nữa chứng tỏ đảng cộng sản Hồ-Tàu, từ khi cướp được chính quyền cho đến ngày hôm nay, và bọn lãnh đạo chóp bu, từ những kẻ chóp bu cầm quyền đầu tiên cho tới những kẻ chóp bu hiện hành, tất cả, là một tổ chức, một tập hợp những kẻ tiểu tâm, phản tiến bộ, bán nước, và đang trong quá trình đi tới sự tan rã, sụp đổ tất yếu.

... đọc tiếp