Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Thế nhưng hiện nay, bọn lãnh đạo đầu sỏ của đảng Hồ-Tàu vẫn luôn luôn khẳng định và kêu gọi lực lượng vũ trang phải nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Hồ-Tàu. Thậm chí, bọn chúng còn đưa ra một khẩu hiệu vô lí và phản động một cách trắng trợn là:

... đọc tiếp

Nói Với Người CS: Tâm Anh – Tiến Văn

Đó là những công an, sĩ quan quân đội đã từng theo đảng Hồ-Tàu như cụ cố Trung tướng quân đội Trần Độ, cụ cố Đại tá công an Lê Hồng Hà, cụ Đại tá quân đội Phạm Quế Dương, chị cựu Đại úy an ninh Tạ Phong Tần hay anh cựu trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh-Ba Sàm, vân, vân.

... đọc tiếp