Nói Với Người CS: Tương lai bất ổn của CS Tàu

Trong nội địa, nhân dân Trung Cộng cũng âm thầm bất mãn và chán ngán chế độ, lo hãi cho tương lai của bản thân và con cháu. Theo một thăm dò của tờ báo Le Monde uy tín tại Pháp, người ta dự tính có một nửa số thanh niên tại Trung Cộng sinh sau năm 2000 cảm thấy rất bất an về tương lai nếu chế độ chính trị vẫn duy trì như hiện nay.

... đọc tiếp