Nói Với Người CS: Hội Nghị Thành Đô, Hồi Ký Trần Quang Cơ

Bầu đoàn gồm 7 người này đã có mặt tại Thành Đô đúng vào ngày “quốc khánh” – mồng 02 tháng 09. Thưa quí vị, quí bạn, chữ “quốc khánh” ở đây chúng ta phải hình dung là nằm trong hai dấu ngoặc kép vì đây chỉ là ngày lễ vui mừng của bọn cầm quyền chóp bu cộng sản mà thôi.

... đọc tiếp

Nói Với Người Cộng Sản: Covid-19 tại Việt Nam

Nhưng cũng từ năm 1954, sau Đại hội 20 của đảng cộng sản Liên Xô, quan hệ giữa Bắc Kinh và Mát-Cơ-Va ngày càng trở nên cạnh tranh, xung đột do tham vọng của Mao ngày càng lớn, muốn tách khỏi ảnh hưởng của Mát-Cơ-Va để trở thành ngọn cờ đầu trong phong trào cộng sản quốc tế.

... đọc tiếp