ĐÊM GIAO THỪA THẮP HƯƠNG TRẦM VÀ HỌC LẠI LỊCH SỬ

Năm nay đêm giao thừa sẽ hết sức đặc biệt với người dân Huế. “Dải khăn sô cho Huế” đã nối dài với 50 năm đoạn trường ai oán. Những bàn tay nhuốm máu đồng bào đang được réo tên gọi hồn và họ đang run sợ. Người dân hy vọng họ hãy “sám hối” thật đừng thêm dối trá…

... đọc tiếp