QUAN ĐIỂM: Tệ Nạn Ấu Dâm Hoặc Dâm Ô Với Trẻ Em Và Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

“Đảng như một định chế và quái vật tối cao lãnh đạo tất cả. Công lý không hề hiện hữu. Chỉ có sự trường tồn và vinh quang của đảng là tối cao. Cá nhân người dân hay cán bộ, dù cao cấp bao nhiêu cũng chỉ là những con vật tế thần cho con quái vật hung hãn đó. “

... đọc tiếp