QUAN ĐIỂM: Tệ Nạn Ấu Dâm Hoặc Dâm Ô Với Trẻ Em Và Pháp Chế Xã Hội Chủ Nghĩa

“Đảng như một định chế và quái vật tối cao lãnh đạo tất cả. Công lý không hề hiện hữu. Chỉ có sự trường tồn và vinh quang của đảng là tối cao. Cá nhân người dân hay cán bộ, dù cao cấp bao nhiêu cũng chỉ là những con vật tế thần cho con quái vật hung hãn đó. “

... đọc tiếp

DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Tổng Đốc Hoàng Diệu

Từ khi Hà thành thất thủ và Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết, phong trào kháng chiến chống giặc Pháp bắt đầu lan tràn trên toàn quốc, cái chết oanh liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu trở thành tiếng chuông đánh động lòng yêu nước trong giới sĩ phu để mở ra cuộc kháng chiến cứu nguy tổ quốc.

... đọc tiếp