Đất Nước Đứng Lên: Đảng cộng sản không yêu nước và vô trách nhiệm

“Câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng là giới lãnh đạo cộng sản không yêu nước và hoàn toàn vô trách nhiệm với dân. Đâu phải ngẫu nhiên mà người dân Việt Nam tặng cho đảng Cộng sản Việt Nam “sáu chữ vàng” là “hèn với giặc, ác với dân””

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Tổng thống Ronald Reagan, người thấy trước chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ

“Chế độ CS dù ba đầu sáu tay trăm con mắt cũng không thể chống cự hay ngăn cản được đội quân phản kháng vô hình, vô dạng kia. Những nỗ lực của họ không được thấy và có khi không được ghi nhận nhưng chính những mạch nước chảy ngầm đó đã xoi mòn chế độ.”

... đọc tiếp