ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: Nếu ai cũng đứng bên lề thì quê hương…

“Vì quê hương và bản thân cùng gia đình, đã đến lúc chúng ta không thể nào đứng bên lề nữa. Nếu ai cũng vẫn mãi vô cảm và đứng bên lề thì quê hương sẽ vẫn là miếng da lừa ngày càng co rút lại không ngừng trong tay băng cướp lớn nhất trong suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam.”

... đọc tiếp

ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: Người Việt hôm nay cần chủ động cho một cuộc cách mạng từ lòng dân tộc

“Để xây dựng lại tổ quốc với khí phách Việt Tộc, toàn dân cần nắm tay nhau đồng tâm làm một cuộc cách mạng dân chủ với ý chí toàn dân, quyết đập tan chế độ độc tài Cộng Sản, phi nhân, “hèn với giặc ác với dân”.”

... đọc tiếp

ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: Nhà tù không là nơi hủy diệt nhân tính

“Khi bạn đọc được những dòng chữ này. Ở Việt Nam, vẫn còn ai đó đang tuyệt thực. Vẫn có ai đó đang bị chà đạp tinh thần hay thân thể trong các trại giam. Và ở đâu đó, vẫn còn những con người Việt Nam luôn muốn sống với luật pháp, với tư duy văn minh và đòi một làn gió cho mình, bất chấp nhà cầm quyền có thể chối bỏ hay che lấp những số phận đó.”

... đọc tiếp