Đất Nước Đứng Lên: Đảng cộng sản không yêu nước và vô trách nhiệm

“Câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng là giới lãnh đạo cộng sản không yêu nước và hoàn toàn vô trách nhiệm với dân. Đâu phải ngẫu nhiên mà người dân Việt Nam tặng cho đảng Cộng sản Việt Nam “sáu chữ vàng” là “hèn với giặc, ác với dân””

... đọc tiếp