ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN: “Sở hữu toàn dân: Sự lừa dối có hệ thống”

“Trong phong trào cải cách ruộng đất, phong trào “long trời
lở đất” thì việc cướp bóc đã thành một con sóng khổng lồ bao trùm xã hội. Địa chủ không những mất đất mà còn mất mạng. Chỉ có điều xưa thì cướp của người giàu, giờ thì cướp của người nghèo.”

... đọc tiếp