Khi an ninh, tình báo được mang đi … bán lẻ

Càng lúc mọi chuyện về an ninh tình báo của cả quân đội lẫn công an bị đổ bể tanh bành, người dân càng biết rõ hơn rằng những kẻ nắm quyền cai trị đất nước đã xem quê hương dân tộc chỉ là tài sản riêng của bọn họ để có toàn quyền bán chác hầu kiếm lợi cá nhân.

... đọc tiếp

Ngòi nổ bạo động của nông dân khi bị cưỡng cướp

“Con giun xéo lắm phải quằn” là câu dạy không sai từ đời nọ sang đời kia nhưng đối với những kẻ u mê, mà lại là cầm quyền u mê thì hậu quả xảy ra là không nhỏ. Họ luôn mồm nói ổn định nhưng chính họ đẩy dân vào con đường bạo loạn là cách tự bảo vệ cuối cùng.

... đọc tiếp