Đất Nước Đứng Lên: Người biểu tình HongKong rút tiền ra khỏi ngân hàng làm Việt Nam e ngại?

“Khi cảnh sát dùng đạn cao su bắn vào mắt một nữ y tá, hàng trăm nhân viên y tế đã đình công đã phản đối hành động bạo lực đẫm máu này. “Ai cũng có thể là nạn nhân” đã trở thành chiến thuật. Và như một phép lạ, người ta không còn sợ súng đạn và dùi cui nữa.”

... đọc tiếp

Đất Nước Đứng Lên: Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc

“Khi Công an là “thanh gươm” chém dân và “lá chắn” ngăn chận lòng yêu nước, khi “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, là một trong những chức năng cơ bản đã trở thành bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam” thì rõ ràng tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em đã biến VN thành một chư hầu dễ thu tóm nhất cho quan thầy Bắc Kinh. “

... đọc tiếp