Đất Nước Đứng Lên: Cần một làn sóng phẫn nộ của dư luận

“Mà như các bạn đã biết, đa phần đám quan chức thì kiểu gì cũng có đầy rẫy những sai phạm. Ví dụ như tham nhũng, ăn tiền đút lót hối lộ, sai phạm về bất động sản, chèn ép cướp đất của dân, ăn bớt rút lõi công trình, nghiệm thu báo cáo láo,công an ép cung can phạm, chạy án…”

... đọc tiếp