DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: GS Nguyễn Văn Bông, Người Con Ưu Tú Tại Miền Nam Việt Nam

Ngày 25/11/1968, cộng sản gài bom tại phòng làm việc của ông ở Học viện Quốc gia Hành chánh nhưng ông may mắn thoát chết. Theo tiết lộ của nhà báo Nam Thi trên tờ Thanh Niên, 2 người nhận trách nhiệm ám sát này là luật sư Đỗ Hữu Cảnh và công nhân Trần Văn Hoành. Cả hai đều là người của Mặt trận Giải phóng Miền Nam.

... đọc tiếp