Danh tướng Đặng Dung

Trong cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc Minh vào thế kỷ 15, có một vị tướng tên là đã đầu quân dưới trướng Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần để chống giặc Minh xâm lược, nhưng do lòng người ly tán, quân binh ít ỏi, lương thực thiếu thốn nên cuối cùng bị thảm bại. Ông đã để lại bài thơ “Cảm hoài” nói lên hoài bão thiết tha cứu nước của mình.

... đọc tiếp

Danh tướng Dã Tượng

Nhà Trần, một vương triều có nhiều chiến công hiển hách, với hàng loạt tướng lãnh xuất sắc thuộc nhiều lãnh vực. Trong số đó có một vị tướng xuất thân dân dã, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên thù nhà, có biệt tài huấn luyện voi rừng nên đã thành lập một đội tượng binh gây kinh hoàng cho quân Nguyên – Mông xâm lược vào thế kỷ 13.

... đọc tiếp