DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Tổng Đốc Hoàng Diệu

Từ khi Hà thành thất thủ và Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết, phong trào kháng chiến chống giặc Pháp bắt đầu lan tràn trên toàn quốc, cái chết oanh liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu trở thành tiếng chuông đánh động lòng yêu nước trong giới sĩ phu để mở ra cuộc kháng chiến cứu nguy tổ quốc.

... đọc tiếp

DANH NHÂN NƯỚC VIỆT: Tam Thanh – Việt Thái

Thủ lãnh Trương Công Định đã thể hiện câu“Anh hùng tử, khí hùng bất tử”, thà tự sát chứ không để bị giặc bắt. Nhưng điều đáng nói nhất là ông đã đi vào lịch sử với câu tuyên bố bất hủ:“Triều đình không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta”….

... đọc tiếp