Đô đốc Đặng Tiến Đông

Theo sử Việt, các danh tướng Tây Sơn là những người cầm quân xông pha nơi tuyến đầu, anh dũng chiến đấu oanh liệt, quên mình vì đại nghĩa “cứu dân cứu nước”. Trong số đó, có một vị tướng chỉ huy tượng binh và kỵ mã đánh chiếm thành Thăng Long, làm cho tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự vẫn và Tôn Sĩ Nghị phải bỏ chạy về Tàu.

... đọc tiếp

Hai Bà Trưng và tiếng trống Mê Linh

Thế hệ Lĩnh Nam khi xưa nghe tiếng trống Mê Linh vang rền, thôi thúc tinh thần dân tộc tự chủ, đã không ngại hiểm nguy, xông pha trận mạc chống giặc ngoại xâm. Năm nay, tiếng trống Mê Linh một lần nữa lại vang rền trên đất Việt, kêu gọi toàn dân “dẹp nội thù, chống ngoại xâm”

... đọc tiếp