Chuyện Nước Non Mình: Thành công rồi đấy, mở mắt ra chưa?

“Tôi đề nghị những người còn chút lương tri trong chính quyền hãy tìm hiểu xem những đứa con hoang nào ra lệnh đánh đập người dân khi họ biểu tình bảo vệ chủ quyền và môi trường của đất nước. Cầm quyền mà hành động ngu xuẩn. Làm thế người dân sẽ cảm thấy lòng yêu nước của mình bị rẻ rúng, sự uất ức trong dân chúng sẽ tăng cao”

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Thế lực thân địch

“Thế lực thân địch của ông ngày một lộ rõ tâm trạng phản động và phản quốc. Trong khi tàu cảnh sát biển Việt Nam khó khăn tránh tàu địch nhiều lần lớn hơn tại khu vực bãi Tư Chính thì “thế lực thân địch” của ông trong bờ kéo nhau sang Tàu hợp ca bài bán nước.”

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo_ Người vừa đi hết cõi nhân sinh

“Ông Nguyễn Mạnh Bảo là Giáo sư Sử học và Văn chương, giảng dạy tại Viện đại học Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh và nhiều trường đại học khác thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng là học trò của ông Hồ Hữu Tường, một chính trị gia, nhà văn, nhà báo nổi tiếng thời bấy giờ.”

... đọc tiếp