Chuyện Nước Non Mình: Có Những Thứ, Thật Ra Cũng Không Quan Trọng Gì!

“Xong tới một ngày, tất cả những thứ chẳng quan trọng và liên quan gì ấy lũ lượt kéo về, hủy hoại cuộc sống của chính bạn – từng chút một. Hủy hoại khí thở mỗi giây phút. Hủy hoại hương thơm của ngày. Hủy hoại cuộc sống của những loài vô tội khác quanh mình. Hủy hoại mình.”

... đọc tiếp