Phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga: Đàn áp gia tăng mức bạo ngược

Gia tăng mức khủng bố bằng cách đánh đập dã man và cướp đồ của những ngưởi ủng hộ các nhà tranh đấu trong các phiên tòa, thực sự chỉ là làm gia tăng sức mạnh để đẩy chế độ mau đi đến đường cùng của sự sụp đổ mà thôi.

... đọc tiếp