Cùng là người Việt hoặc gốc Việt nhưng người nào mới được nhà cầm quyền quan tâm?

Ai cũng biết những điều mà csVN làm đều không phải vì “ích quốc lợi dân, thương nước thương nòi” mà chỉ vì danh lợi của một nhóm cơ hội cướp được quyền hành ngồi trên đầu cổ dân để thống trị mấy chục năm qua.

... đọc tiếp