Chuyện Nước Non Mình: Cẩm Nang Nuôi Tù

“Nhớ rằng: Dụ dỗ, tỉ tê đường mật là nghiệp vụ của công an; mà đe dọa, khủng bố, đánh đập cũng là nghiệp vụ của công an. Bất kỳ nhân viên công an nào cũng có thể vào cả hai vai này, tùy sự phân công. Cho nên, không vì thấy công an “lịch sự, nhỏ nhẹ, có học” mà tin tưởng, cũng không vì thấy công an hăm dọa “hậu quả xấu sẽ đến” mà sợ hãi.”

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Sủa mà cũng việt vị

“Chót chửi “bọn chống phá”, chót ca ngợi chính sách ngoại giao “cương quyết, mềm dẻo” của đảng đã buộc “bạn vàng” rút khỏi Bãi Tư Chính, giờ nó quay lại đúng một ngày sau khi mình lên đồng bốc phét. Biết làm sao đây, không lẽ gỡ bài. Thế khác nào nhổ ra lại liếm.”

... đọc tiếp