Một giải pháp khác cho BOT Cai Lậy

Giải pháp cho vấn nạn kẹt xe tại các thành phố đang mở rộng là lập đường mới rộng rãi, chạy êm, chạy nhanh khi cần đi gấp và dĩ nhiên phải trả tiền nhưng vẫn duy trì đường lộ miễn phí cho người ít tiền; tôn trọng dân để dân được quyền lựa chọn.

... đọc tiếp