Về bài viết “Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam” của Trưởng Ban TGTW Võ Văn Thưởng

Sự tò mò qua lời “quảng cáo” của GS. Trần Hữu Dũng, đã khiến tôi dành thời gian để đọc kỹ bài viết này. Cũng xin nói thêm, từ năm 2013, tôi đã có bài viết “Bàn về Chủ nghĩa dân túy” bàn khá kỹ về vấn đề này.

... đọc tiếp

ĐỔ LỖI CHO DÂN

Ngày nay, người ta luôn luôn thêm vào: “In a democracy, the people get the government they deserve”. Tức là câu “dân tộc nào chính phủ nấy” chỉ có thể áp dụng TRONG MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ, khi mà dân chúng tự do lựa chọn và thay đổi chính phủ qua bầu cử. Nó không thể áp dụng trong chế độ độc đảng toàn trị.

... đọc tiếp