Bình Luận: LỊCH SỬ VÀ THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA

Không lấy thành bại để luận anh hùng, tuy Việt nam cộng hòa bị thua trong cuộc chiến nhưng họ chiến đấu và cố gắng tồn tại vì lý tưởng phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc chứ không phục vụ ngoại bang, một chế độ phục vụ ngoại bang mới là chế độ bù nhìn, một quân đội phục vụ ngoại bang mới là lính đánh thuê.

... đọc tiếp