BÌNH LUẬN: Tại sao những nhà cầm quyền độc tài toàn trị cũng như độc tài Cộng Sản chưa sụp đổ hết?

“Chính vì hành động và lời nói không đi đôi với nhau, nên mới  có  cái quốc gia “Khúc Ruột Ngàn Dặm” tiếp tục viện trợ hàng nhiều tỉ Mỹ Kim mỗi năm, để nuôi chế độ độc tài Việt Cộng “ hèn với giặc ác với dân”,  tiếp tục sống còn đến hôm nay, để chúng tiếp tục đàn áp nhân dân, đưa toàn dân đến vòng nô lệ Tàu mỗi ngày một rõ nét.”

... đọc tiếp

Bình Luận: Dương Quốc Chính – Hướng Dương

Năm 1984, đàm phán kết thúc với điều kiện 1 quốc gia, 2 chế độ, Hồng Kông sẽ có nền kinh tế tự do, đa đảng, tự do ngôn luận. Ngoại giao và quốc phòng là do TQ định đoạt. Điều kiện 1 quốc gia 2 chế độ này có thời hạn 50 năm kể từ ngày trao trả Hồng Kông, tức là vào năm 2047. Đây chính là lý do khiến cho dân Hồng Kông xuống đường biểu tình mấy hôm nay.

... đọc tiếp

Bình Luận: Song Thập – Kami

Vậy mà trong lúc cái thứ “Chủ nghĩa lý lịch” đồi bại ấy vẫn tiếp tục hoành hành và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thì một lần nữa sự bất bình đẳng trong việc tiến thân của các thành phần trong xã hội lại xuất hiện dưới một hình thức khác: Dùng tiền mua điểm để tạo đà thăng tiến cho con cái của họ.

... đọc tiếp

BÌNH LUẬN: Song Thập – Trần Hùng

Tham gia vào “Tân Vạn lý Trường Chinh” chỉ còn lại 2 lực lượng chính đó là đám chốp bu cộng sản dính đầy nợ máu với nhân dân, bọn này không còn đường lui vì tiến hay lùi đều chết khi Tàu cộng sụp đổ hoặc buộc phải thay đổi cấu trúc thượng tầng chánh trị theo áp đặt của ông Trump. Vì vậy . . .

... đọc tiếp