Bình Luận

 • BÌNH LUẬN: Xã Hội Dân Sự Trong Mắt Nhà Nước Việt Nam Chỉ Là ‘Hiệp Hội Nhà Vệ Sinh’?

  Sự ra đời của Hiệp hội này cũng là cơ sở trợ giúp minh bạch hóa các dự án tiền tỷ liên quan đến nhà vệ sinh công cộng ở các tỉnh thành, cũng như kiểm soát chất thải – vốn gây tác động không nhỏ đến đời sống môi sinh người dân.

 • Bình Luận: Ai sẽ trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước?

  Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.

 • Bình Luận: Việt Nam thiếu kinh nghiệm về Công đoàn độc lập?

  Theo luật hình sự, một số vụ bắt giữ đã được thực hiện, nhưng Bộ trưởng tư pháp báo cáo rằng ‘các hoạt động của những người biểu tình khiến cảnh sát đối diện với những quyết định khó khăn và nhạy cảm’. Ý muốn nói rằng không dễ gì để sử dụng cảnh sát trấn áp vì việc biểu tình vẫn trong khuôn khổ pháp luật.

 • Bình Luận: Tử huyệt thứ tư đã lộ ra: Cạn kiệt dầu thô!

  Vào năm 2012 hoặc 2022 khi mỏ Bạch Hổ trở thành ‘mỏ chết’, PVN sẽ phải dựa hoàn toàn vào 40% sản lượng còn lại, với điều kiện trữ lượng của những mỏ dầu còn lại vẫn còn mà không suy kiệt hẳn như Bạch Hổ.

 • BÌNH LUẬN: Khi Lãnh Đạo Vô Liêm Sĩ

  Thực ra, ông Phúc cũng chỉ là nói theo ý đồ của nhóm lãnh đạo trong nước mà thôi, ở nơi đó, mọi quan điểm và chỉ thị đều phải rập khuôn, nơi trắng thành đen và ngược lại.

 • Bình Luận: Nguyễn Phú Trọng theo Tập Cận Bình

  Mới lên ngôi chủ tịch nước trong khi đã nắm trong tay guồng máy đảng với chức tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đánh ngay Giáo Sư Chu Hảo để thị uy những đảng viên đang muốn góp phần thay đổi xã hội và chế độ bằng thông tin, sách vở.

 • Bình Luận: Nhìn vào người đứng đầu biết vận mệnh của đảng, của quốc gia

  Nhưng, riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì dường như lại có phần giống với thế hệ lãnh đạo trước kia-vẫn bám vào lý luận Mác Lênin, bám vào CNXH, đồng thời có nhiều nét nguy hiểm-một kẻ tham quyền lực nhưng bây giờ lại có quyền lực tuyệt đối trong tay, hơn mọi lãnh đạo gần đây, và sự thần phục Tàu tuyệt đối!

 • Bình Luận: Sự kiện Chu Hảo: Nên mạnh dạn bước qua lằn ranh?

  Giờ đây, trong danh sách đề nghị kỷ luật lại có cả người tham nhũng quyền lực và người tìm cách ngăn chặn tham nhũng quyền lực. Đấy là cái bi hài của thể chế, thể hiện sự thiếu nhất quán (lúng túng) trong cuộc chiến chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng hiện nay.

 • Bình Luận: Một chiếc giày bằng vạn lời nói

  Bây giờ bà Thùy Dương nên gửi chiếc giày thứ hai của mình tặng đảng ủy Thành Hồ, cho đỡ phí của giời. Vì đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ mới tịch thâu được một chiếc giày của bà. Giày không đủ đôi thì không ai dùng được, đem bỏ xó thật là phí phạm.

 • BÌNH LUẬN: Trí Thức Bỏ Đảng Tiễn Chế Độ Xuống Đáy Mồ

  Đặc biệt hôm nay, những khuôn mặt trí thức gạo cội như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Chu Hảo rủ áo ra đi, kéo theo nhiều nhà trí thức khác, đang làm dậy lên trận cuồng phong chống đối chế độ độc tài đảng trị, phản dân hại nước..