Bình Luận

 • Tướng Giáp: Vụ Mậu Thân ‘thiếu cân nhắc’ và ‘đánh ẩu’

  Thảm sát Mậu Thân năm 1968 tại Huế không những là một trọng tội của đảng CSVN đối với dân tộc, mà còn là một tội diệt chủng tập thể, cần phải truy tố và trừng phạt theo công pháp quốc tế.

 • LL47, công không được mà thủ cũng chẳng xong

  Bản chất của CSVN lẫn cộng sản quốc tế là lừa gạt và dối trá. Chính vì thế, thay vì trao trả quyền tự do báo chí và ngôn luận cho nhân dân, và lắng nghe nguyện vọng của họ, thì nhà cầm quyền lại sử dụng công quỹ để nuôi dưỡng những đội ngũ dư luận viên và 10,000 thành viên của Lực Lượng 47 trong cố gắng vô vọng đè bẹp tiếng nói trung thực của nhân dân.

 • Nguyễn Phú Trọng qua mặt Tập Cận Bình!

  Báo chí của đảng Cộng Sản Việt Nam đều tường thuật một chi tiết trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh xưng “cháu” để ngỏ lời trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, nói “trong nước mắt” như các báo, đài mô tả: “Cháu muốn gửi lời xin lỗi … đọc tiếp

 • Đất nước tanh bành, vì đâu nên nỗi?

  Đất nước ta, quê hương ta tài nguyên, gia tài tổ tiên cha ông để lại gồm có những gì, nay ra sao, rất cần được cháu con ngày nay điểm lại, đánh giá tỉ mỉ kỹ càng. Hơn 20 vụ đại án đang được đưa ra xét xử cho … đọc tiếp

 • Những kẻ thực thi pháp luật lại là những kẻ chà đạp lên luật pháp

  Thực chất của cái mà đảng CSVN rêu rao là pháp chế xã hội chủ nghĩa chỉ là một trò lừa gạt. Trong thực chất chỉ là độc tài đảng trị mà thôi.

 • Phân tích những biến động chính trị gần nhất trong quốc nội

  Dù gian manh và quỷ quyệt đến đâu, trật tự chính trị Mác-Lê cũng sẽ bị vứt vào thùng rác của lịch sử và một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên sẽ được toàn dân xây dựng tại Việt Nam.

 • Thủ phạm chính là chế độ Cộng Sản

  Một chân lý hiển nhiên toàn thể nhân loại và toàn dân Việt đều thông suốt là độc tài độc đảng sinh ra thối nát tham nhũng. Chỉ có TBT Nguyễn Phú Trọng là ngoan cố không nhìn nhận chân lý này mà thôi.

 • Gian lận thương mại để được kinh tế thị trường

  Thói quen dùng độc tài đảng trị áp đặt quan điểm què quặt “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” trên nhân dân của CSVN đang bị Hoa Kỳ lật tẩy và sẽ gây tác động vô cùng tiêu cực cho nền kinh tế Việt Nam.

 • Tổng Bí Thư, Quân Ủy TƯ tuyên chiến với toàn dân?

  Sự ra đời của Lực Lượng 47 do TBT Nguyễn Phú Trọng và Quân Ủy Trung Ương chủ trương chỉ là một cố gắng vô vọng của đảng CSVN nhằm mục tiêu đen tối dập tắt tiếng nói tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của toàn dân Việt.

 • ÂM MƯU HÁN HÓA

  Dân tộc Việt đã anh dũng chặn đứng âm mưu hán hóa suốt gần 5 ngàn năm huyền sử và lịch sử. Tuy nhiên, chưa bao giờ hiểm họa hán hóa lại thậm chí nguy như vào thế kỷ 21, với đảng CSVN là kẻ nội thù Việt gian tiềm ẩn ngay trong lòng dân tộc.