Vua Duy Tân

Tại đồn Mang Cá, dù Khâm sứ và Toàn quyền Pháp thường xuyên vào chiêu dụ, đưa ra nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng vua Duy Tân vẫn kiên quyết chối từ. Điều này chứng minh được sĩ khí của hoàng tộc, không vì ngai vàng và nhung lụa mà phản bội tổ quốc.

... đọc tiếp

Đã đến lúc, cuộc đấu tranh của toàn dân Việt, trong và ngoài nước phải dương cao 2 khẩu hiệu:
Một là “Cương quyết không chấp nhận TQ xâm nhập không gian mạng VN dù chỉ là một giây”.
Hai là “Cương quyết không chấp nhận TQ thuê đặc khu kinh tế VN dù chỉ là một giây”.

... đọc tiếp