Kim Jong-un đã cùng đường?

Quả thật Kim Jong-Un sau khi bị chế tài nghiêm ngặt đã phải đích thân tới Bắc Kinh 4 ngày, từ 24/3 đến 27/3 khi cùng đường để xin sự hậu thuẫn của Trung Quốc trước khi hội đàm với Tổng Thống Moon của Nam Hàn vào ngày 27/4/2018 và với Tổng Thống Mỹ Trump cuối tháng 5/2018 sắp tới.

... đọc tiếp