Bình Luận: Tập Thua Trump Trên Mặt Trận Tuyên Truyền

“Trước khi một nhà báo Trung Quốc “mở miệng” người ta đã biết họ không có ý kiến nào cả, họ chỉ nhắc lại theo chỉ thị từ trên ban xuống. Vì vậy, không ai có thể tin vào những điều từ Bắc Kinh nói ra, nhất là họ hay nói lấy được, không đưa ra các bằng cớ đáng tin cậy.”

... đọc tiếp

THI CA YÊU NƯỚC: Nỗi Lòng Người Thương Phế Binh

“Điều đáng cảm phục, là trong hoàn cảnh thiếu thốn rách nát, người phế binh Cộng Hòa còn giữ được tình người. Nhận được chút qùa mọn từ hải ngoại, họ đã sẵn sàng chia cơm sẻ áo với những người tàn phế của phe bên kia, đã từng bị coi là kẻ thù, nay đều là nạn nhân đáng thương của chế độ tàn ác bất nhân, vắt chanh bỏ vỏ”

... đọc tiếp

Bình Luận: Hàn Quốc và sự trưởng thành của xã hội dân sự

“…sự tham gia của người dân Hàn Quốc vào các phong trào dân chủ nói riêng và các phong trào xã hội dân sự nói chung đã đóng vai trò quan trọng cho sự thay đổi của Hàn Quốc, không chỉ về phương diện chính trị mà còn về nhiều phương diện khác, dẫn tới một Hàn Quốc hùng mạnh như chúng ta thấy ngày nay”

... đọc tiếp

Chuyện Nước Non Mình: Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo_ Người vừa đi hết cõi nhân sinh

“Ông Nguyễn Mạnh Bảo là Giáo sư Sử học và Văn chương, giảng dạy tại Viện đại học Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh và nhiều trường đại học khác thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông từng là học trò của ông Hồ Hữu Tường, một chính trị gia, nhà văn, nhà báo nổi tiếng thời bấy giờ.”

... đọc tiếp