QUAN ĐIỂM: Địt Mẹ Tòa

Theo nghĩa bình thường của nó, câu “địt mẹ tòa” là một câu nói hạ lưu, thô tục và người tuyên bố câu này chắc chắn bị tòa án nghiêm trị và dư luận lên án gắt gao.