Thái Hòa Phỏng VấnĐỗ Thông Minh về Bắc Hàn


Liên tục chương trình là phần trao đổi giữa phóng viên Thái HòaHọc Giả Đỗ Thông Minh, liên quan đến khả năng nguyên tử của Bắc Hàn, mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *