Việt Nam Tuần Qua, 01.08.2016


Kính thưa quý thính giả, để điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua xin mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa DPV Hoàng Ân và PV Trường An, xin mời chị Hoàng Ân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *