Thomas Việt Phỏng Vấn LS Võ An Đôn


Kính thưa quý thính giả, phiên xử phúc thẩm NHQD và NHTAn đã diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua tại Khánh Hoà. LS Võ An Đôn đã cho đài ĐLSN cuộc phỏng vấn về phiên xử này như sau, xin nhường lời cho anh Thomas Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *