Trả Lời Thư Tín, 13.112016


Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *