Việt Nam Tuần Qua, 06.11.2016


Kính thưa quý thính giả, để điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua xin mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa PV Minh Nguyệt và PV Trường An, xin mời chị Minh Nguyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *