Trả Lời Thư Tín, 16.10.2016


Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, Quản Nhiệm đài phụ trách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *