Việt Nam Nhìn Về Tương Lai 28.08.2016


Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Việt Nam Nhìn về Tương Lai” với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết ‘Trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *