Những Vấn Đề Của Chúng Ta 27.08.2016


Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là nữ Ls. Trần Kiều Ngọc với (phần đầu) của chủ đề: “Tuổi Trẻ Hải Ngoại Và Tổ Quốc Việt Nam”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *